สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพงษ์  เมืองเดช
2. เด็กหญิงปณิดา  พระนาจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่วไธสง
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ